2016-10-28 23:36:31
Zavedli jsme hlášení nefunkčních odkazů na soubory. Tyto nefunkční odkazy můžete hlásit vy a to tím, že u příslušného alba kliknete na symbol vykřičníku. Snažte se nám pomáhat tím že budete hlásit jen nefunkční odkazy. Tím že budete klikat na funkční odkazy akorát nám tím práci přiděláte. Díky za spolupráci.

Michales
oddelovac2016-10-15 13:40:18
I introduced the reports of broken links to files. These broken links and you can report it by clicking in the appropriate album on the exclamation point. Try to help us in that it will report a broken link. By that you click on the links just working us raise the job. Thanks for your cooperation.
Michales
oddelovac